+

Föreläsningar / Workshops

Nyskapande och kreativa insatser i och för organisationer

Vadstena Nya Teater är inte bara en teater!

 

vadstena-nya-teater-workshops-utbildning-forelasning-upplevelser

Vi erbjuder också utbildningar, föreläsningar och workshopar i och för din organisation. Som ett led i denna nya gren av verksamheten har vi inlett ett samarbete med Terasana AB. Vi vill gärna vara din samarbetspartner när du vill roa, inspirera, utveckla och få igång lärande processer i din organisation. I och med samarbetet spänner vi över ett brett fält, så att man både kan få tillgång till psykologens/organisationskonsultens erfarenheter och skådespelarnas förmåga att gestalta och levandegöra.

 

 

anne-saari-terasana-workshop-forelasning-vadstena-teater

Anne Saari, Terasana AB

Anne är leg psykolog, leg psykoterapeut, uttryckande konstterapeut och psykodramatiker.
Under sina 23 år som yrkesverksam, har hon bland annat arbetat med sådant som berör individ-,grupp-, ledar- och organisationsutveckling. I alla sammanhang handlar det om möten mellan människor. Alla dessa relationer där kommunikationen och samarbete kan fungera mer eller mindre bra.

Exempel på frågor som hanteras i sådant arbete
Hur kan man förstå det som sker i grupper – ingen grupp är ju den andra lik?
Varför blir det konflikter? Vad skapar öppningar och låsningar i kommunikation? Vad är det som gör oss så stressade idag? Hur kan man hantera stress på ett konstruktivt sätt? Hur kan jag som ledare hjälpa min kanske ”bångstyriga” grupp att fungera bättre? Varför pratar vi ibland förbi varandra i ledningsgruppen? Hur ska vi få en större öppenhet i organisationen? Hur ska vi leda i förändring? Varför är vissa samtal svårare än andra? Hur kan jag fungera bättre i samtal? Hur kan vi hantera kriser?

Anne Saari arbetar med en blandning av föreläsning, kontinuerlig dialog och upplevelsebaserat lärande. Hon använder sig av redskap såsom psykodrama, sociodrama, inre och yttre bildarbete, kreativt skrivande, kroppsmedvetenhet, mindfulness, guidade meditationer, reflekterande team m.m. I arbetet eftersträvas ett skapande förhållningssätt.

Exempel på fokus för workshop eller kurs
Konflikthantering och/eller utbildning i konflikthantering
Utbildning i samtal/coachande samtal/svåra samtal
Hur kan man arbeta med gruppers utveckling, gruppdynamik
Kommunikation/bemötande, förhållningssätt
Stresshantering
Ledarutveckling
Ledningsgruppsutveckling
Teambuilding, lagutveckling,
Självutvecklingsgrupp

Anne skräddarsyr upplägg för kortare workshopar eller kurser av olika längd. Allt utifrån önskemål.

Läs mer om Anne Saari och hennes företag Terasana Ab www.terasana.se
För priser, info och bokning ring Vadstena Nya Teater eller till Anne Saari på mobil 070 – 372 44 21

 

 

eva-granlund-forelasning-vadstena-nya-teater

Flockdjuret Människan

Eva Granlund är sjukgymnast och skådespelare och hennes föreläsningar har blivit mycket populära.
Med en blandning av skämt och allvar, glädje och ilska lotsar Eva oss genom just det som gör oss till dem vi är. Vårt genetiska arv spelar roll för hur vi beter oss. Vi reagerar ofta instinktivt på andras kroppsspråk.
Kroppens uttryck och röstens toner går in i oss mer än själva orden. Ändå är det orden vi undervisas i.
Eva pratar om våra affekter/känslor och hur och de drabbar oss. Ibland uppfattar vi människor som fiender innan vi ens har pratat med dem. Vad beror det på? Vårt sätt att möta människor påverkar hur vi själva blir bemötta. En del människor kommer man aldrig underfund med hur de fungerar. Varför?
Och sist men inte minst hur gör jag när jag vill ragga?
En föreläsning som berör alla som är människor. Passar för både mindre och större grupper.
Från 1½ timme till en halvdag.

För priser, info och bokning ring Vadstena Nya Teater eller kontakta Eva direkt på tel: 072-561 00 58

 

 

malin-karrbrink-forelasning-vadstena-teater

Forumteater med Malin Kärrbrink

Malin är teaterpedagog och skådespelare och är utbildad i forumteater. Forumteater är ett lustfyllt sätt att ta upp och bearbeta problem som man som människa stöter på genom livet både här och där!
I forumteater får åskådarna möjlighet att reflektera, uppleva och agera utifrån den problemsituation som man väljer att spela upp. Forumteater är en typ av rollspel som syftar till att bearbeta orättvisor, dilemman och konflikter mellan människor. Problemen kan vara både stora och små och bygger på att publiken själv ska reflektera över olika handlingsalternativ och själva agera i spelet om dom vill. Att arbeta med forumspel är ett lekfullt, engagerande och spännande sätt att komma fram till olika lösningar på ett dilemma eller problem. En forumteaterpjäs är kort, belyser ett verkligt problem och slutar alltid i en svår situation. Publiken hjälper till att komma med olika lösningar på situationen genom att säga stopp och byta ut skådespelarna och pröva ett nytt förhållningssätt. Mycket skratt och engagemang utlovas!

Vi skriver och spelar: Vadstena Nya Teater skriver och spelar forumspel för företag, kommun och landsting, personalutbildningar etc. och vi utgår alltid från ett drama och teaterpedagogiskt perspektiv.

För priser, info och bokning ring Vadstena Nya Teater eller kontakta Malin direkt, tel: 070 -723 17 41

Gör er föreläsning och workshop till en Upplevelse och kom till oss!

Vi kommer naturligtvis gärna till er men möjlighet att förlägga föreläsningarna och workshops hos oss går också bra. Vi arbetar då i vår fantastiska teaterlokal och börjar dagen med fika och presentation. Sen jobbar vi under så många timmar ni önskar och avslutar dagen med en god middag tillsammans. Vi har vår bar öppen för den som önskar ett gott glas vin till middagen. Vill ni även att middagen ska bli en upplevelse för mer än smaklökarna kan ni välja att bli serverade av någon ur vårt karaktärsgalleri!

För mer info om Upplevelsepaketen ring Malin 070–723 17 41 eller Eva Granlund 070–561 00 58